Kütuselisa

Lp Koostööpartner!

Alates 28.03.2022 lisandub transporditeenustele kütuse lisatasu määr.

Kütuse lisatasu määra arvestus ja indekseerimine toimub igal nädalal reedeti, viimase kehtiva Circle K Eesti AS suurklientide lähtehinna järgi. Kehtivate kütusehindade ülevaade on avalikult kättesaadavad veebiaadressil:
https://www.circlek.ee/ariklient/mootorik%C3%BCtused/list-price

Arvestuse valem ja näitajad

Kütuselisa määr = (jooksev kütusehind – baas kütusehind) / baas kütusehind x kütuse osakaal

Baas kütusehind – 04.01.2022 Circle K Eesti AS suurklientide lähtehind 1,359 €/l.

Jooksev kütusehind – arvestuse perioodi eelneva nädala viimane Circle K Eesti AS suurklientide lähtehind.

Kütuse osakaal – diislikütuse kulu osakaal meie transporditeenuse osutamise kuludes, mis moodustab ca.20 protsenti.

Näidis arvestus:

01.04.2022 oli Circle K Eesti AS suurklientide jooksev lähtehind 1,359 €/l.

Baaskütusehind = 1,359 €/l;

Kütuselisa määr = (1,359 – 1,359) / 1,359 x 20 = 0 %

Kui jooksev kütusehind võrdub baashinnaga, siis kütuselisa koefitsient on 0% ja teenustele lisatasu ei rakendata.

18.03.2022 oli Circle K Eesti AS suurklientide viimane jooksev lähtehind 1,849 €/l.

Kütuselisa määr = (1,849 – 1,359) / 1,359 x 20 = 7,211% ehk siis nädalal 12 (21-27.03.2022) oleks teoreetiline kütuselisa määr 7,211% ja see lisatakse transpordi-teenuste maksumusele eraldi reana.

Juhul, kui diislikütuse Circle K Eesti AS suurklientide lähtehind alaneb alla kehtestatud baaskütusehinna määra, siis kütuselisa koefitsienti ei arvestata.

Teiega koos lootusrikkalt tulevikku vaadates,

Navaka Transport AS