Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamisest

1.PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Navaka Transport AS järgib isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid.
 2. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  1. kontakt andmete (sh nimi, sünnikuupäev, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie kodulehel.
  2. veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu
 3. Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et tagada püsiv turvalisus veebilehel ning selgitada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on klientidele kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse käesolevas privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
 4. Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine. Kliendiandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:
  1. Teenuste täitmiseks (s.h Tellimusega seotud teadete edastamiseks)
  2. Tellimuste kättetoimetamiseks
  3. Veebilehel püsiva turvalisuse tagamiseks
  4. Muude Eesti Vabariigis kehtivate seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
 5. Kliendiandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:
  1. Kauba kohale toimetamiseks, juhul kui klient on vastava teenuse tellinud.
  2. Võlgade sissenõudmisel inkassoteenuseid pakkuvatele partneritele ja kohtutäituritele.
  3. Muudele riiklikutele institutsioonidele eesmärgiga täita Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest tulenevaid kohustusi.
 6. Kogutud isikuandmete muutmine või kustutamine:
  1. Kliendi tuvastamiseks ja kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha peale esitatud päringut. Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: E-posti aadressile: navaka@navaka.ee või kohapeal Navaka Transport AS kontoris: Paljassaare tee 41, 10313 Tallinn.
 7. Isikuandmete kaitse ja turvalisus:
  1. Navaka Transport AS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
  2. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Navaka Transport AS-il on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

2.PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

 1. Kasutades Navaka Transport AS veebilehte kinnitate, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
 2. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Navaka Transport AS, registrikoodiga 10165133, aadressiga Paljassaare tee 41, 10313 Tallinn.
 3. Kliendiandmeid töödeldakse üksnes Eesti Vabariigis, Euroopa liidu liikmesriikides või riikides, mille andmekaitse taset on Euroopa komisjon hinnanud piisavaks.
 4. Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada: E-posti aadressile: navaka@navaka.ee või kohapeal Navaka Transport AS kontoris: Paljassaare tee 41, 10313 Tallinn

 


Küpsiste kasutamisest

Käesoleval lehel on kirjeldatud küpsiste (ingl.k cookies) kasutamine Navaka Transport AS hallatavatel veebilehtedel. Küpsisteks nimetatakse tekstifaile, mille veebilehitseja salvestab Teie seadmesse veebilehte külastades.

Küpsised jagunevad oma olemuselt kaheks

Lehe tööks VAJALIKUD küpsised. Need on ajutised küpsised ja kaovad, kui lahkute veebilehelt või sulgete veebilehitseja. Selliseid küpsiseid saab kasutada veebilehe teatud funktsioonide võimaldamiseks.

Statistika küpsised. Need kehtivad küpsises kirjeldatud aja jooksul ega kustu veebilehitseja sulgemisel. Selliseid küpsised aktiveeritakse iga kord külastades veebilehte, mis selle küpsise lõi. Võidakse kasutada näiteks veebilehe eelistuste meelde jätmiseks või statistiliste andmete kogumiseks.

Küpsiste kasutamine võimaldab veebilehtede kasutajatele parandada lehe külastamise kasutajakogemust ning lehe haldajale parandada veebilehe toimivust.

Meie küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, mille abil saame oma teenuseid pakkuda, optimeerida ja arendada. Teiste teenusepakkujate küpsised alluvad nende reeglitele ja sellised teenusepakkujad on näiteks:

Google
Facebook
Instagram

Teised teenusepakkujad võivad koguda oma küpsiste abil informatsiooni veebilehe külastaja veebi kasutamise harjumuste kohta, mille alusel on võimalik pakkuda kasutajale suunatud reklaami.

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on küpsiste kasutamine lubatud. Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, peate selle keelama oma veebilehitseja seadistustes. Kui Te küpsiste kasutamisega ei nõustu ja keelate selle veebilehitseja seadistustes, võivad mitmed meie veebilehtede teenused ja funktsioonid olla piiratud või mitte töötada. Käesolevaid tingimusi võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, võta palun ühendust e-posti aadressil navaka@navaka.ee

🍪 Muuda küpsiste valikuid