Lugupeetud Koostööpartner!

 

Lp Koostööpartner!

Alates 28.03.2022 lisame oma transporditeenustele kütuse lisatasu määra.

Kütuse lisatasu määra arvestus ja indekseerimine toimub igal nädalal, reedeti viimase kehtiva Circle K Eesti AS suurklientide lähtehinna järgi. Kehtivate kütusehindade ülevaade on avalikult kättesaadavad veebiaadressil: https://www.circlek.ee/ariklient/mootorik%C3%BCtused/list-price

Arvestuse valem ja näitajad

Kütuselisa määr = (jooksev kütusehind – baas kütusehind) / baas kütusehind x kütuse osakaal

Baas kütusehind – 04.01.2022 Circle K Eesti AS suurklientide lähtehind 1,359 €/l

Jooksev kütusehind – arvestuse perioodi eelneva nädala viimane Circle K Eesti AS suurklientide lähtehind;

Kütuse osakaal – diislikütuse kulu osakaal kogu meie teenuse osutamise kuludes, mis moodustab 20%.

Näidis arvestus:

01.04.2022 Circle K Eesti AS suurklientide jooksev lähtehind oli 1,359 €/l.

Baas kütusehind = 1,359 €/l;

Kütuselisa määr = (1,359 – 1,359) / 1,359 x 30 = 0 %

Kui jooksev kütusehind võrdub baashinnaga, siis kütuselisa koefitsient on 0% ja teenusetasudele ei lisandu.

18.03.2022 Circle K Eesti AS suurklientide viimane jooksev lähtehind oli 1,849 €/l.

Kütuselisa määr = (1,849 – 1,359) / 1,359 x 30 = 10,817 %

Nädal 17 21.03-27.03.2022 teoreetiline kütuselisa määr oleks 10,817 % ja see lisatakse transpordi teenuste maksumusele, eraldi reana.

Juhul, kui diislikütuse Circle K Eesti AS suurklientide lähtehind alaneb alla kehtestatud 04.01.2022 baas kütusehinna määra, siis alandame selle baas kütusehinna määra uue määrani.

Lugupidamisega,

Navaka Transport AS